ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვა
კატალოგი
­

რუხი ოთხი ზომა

#24-68
სპეციფიკაცია