ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვა
კატალოგი
­

ყვითელი ოთხი ზომა

#24-68
სპეციფიკაცია